درایو وکن مدل nxp, وکن - دانفوس

منوی m2 – گروه 3 vacon

منوی-m2-گروه-3-درایو-vacon-nxp.1

از پارامتر های گروه g2.3 برای کنترل ترمز مکانیکی روی موتور اسانسور استفاده میشود. همچنین پارامتر هایی برای کنترل ترمز dc که از طریق تزریق جریان dc در سیم پیچ موتور صورت میگیرد وجود دارد . مهمترین پارامترها در این گروه اگر درایو vacon nxp را به صورت open loop به کار برد شامل.

تنظیم شود پارامترهای حالت open loop پارمتر
0.2 *ln مقدار جریان موتور در زملن باز شدن ترمز مکانیکی P2.3.1.1
70 % مقدار گشتاور موتور در زمان باز شدن ترمز مکانیکی P2.3.1.2
0.5 hz مقدار فرکانس موتور در زمان باز شدن ترمز مکانیکی P2.3.1.3
0.01 sec تاخیر در باز شدن ترمز مکانیکی در استارتر P2.3.1.4
0.01 hz فرکانس خروجی در زمان بسته شدن ترمز مکانیکی P2.3.1.5
0.5 sec تاخیر زمانی در بسته شدن ترمز مکانیکی در توقف P2.3.1.6
2 hz حداکثر فرکانس که در ان ترمز مجاز است بسته بماند. P2.3.1.7
جریان نامی موتور مقدار جریان تزذیقی برای ترمز dc P2.3.1.8
0.8 sec مدت زمان تزریق جریان dc P2.3.1.9
1 sec مدت زمان تزریق dc در توقف P2.3.1.10
0.5 فرکانس شروع تزریق dc  در زمان توقف P2.3.1.12

اگر درایو vacon nxp را به صورت closed looo بکار میگیریم نیز تنظیمات جدول زیر زا به کار میگیریم .

تنظیم شود پارامترهای حالت open loop پارمتر
0 مقدار جریان موتور در زملن باز شدن ترمز مکانیکی P2.3.1.1
30 % مقدار گشتاور موتور در زمان باز شدن ترمز مکانیکی P2.3.1.2
0 hz مقدار فرکانس موتور در زمان باز شدن ترمز مکانیکی P2.3.1.3
0.01 sec تاخیر در باز شدن ترمز مکانیکی در استارتر P2.3.1.4
0.01 hz فرکانس خروجی در زمان بسته شدن ترمز مکانیکی P2.3.1.5
0.5 sec تاخیر زمانی در بسته شدن ترمز مکانیکی در توقف P2.3.1.6
2 hz حداکثر فرکانس که در ان ترمز مجاز است بسته بماند. P2.3.1.7
1 sec مدت زمان مگنتایزه بودن موتور در زمان استارت P2.3.1.9
0.2 sec مدت زمان حرکت با فرکانس خیلی کم در استارتر P2.3.1.10
1 hz فرکانس حرکت با فرکانس خیلی کم در استارتر P2.3.1.12

الکترونیک پیشتاز نمایندگی درایوهای وکن و دانفوس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *