درایو وکن مدل nxp, وکن - دانفوس

منوی m2 گروه 4 و 5 وکن nxp

,وکن nxs-m2 گروه ۴ و ۵

یکی از پارامتر های مهم درایو وکن nxp در این گروه p2.4.2 است که روش ایستادن موتور را نشان میدهد. اگر این پارامتر بر روی صفر تنطیم شود در زمتن ایستادن و به محض برداشتن شدن فرمان حرکت از روی درایو ولتاژ و جریان از روی سیم پیچی موتور برداشته میشود تا موتور برداشته میشود تا موتور بر اثز اینرسی بار و به تدریج بایستد. این روش برای بارهی فن مناسب است.

اگر این پارامتر را بر روی 1 تنطیم کنید ایستادن موتور بر اساس ram خواهد بود و به محض قطع شدن  فرمان حرکت از روی درایو ولتاژ و فرکانس موتور بر اساس منحنی deceleration که تعریف شده است کاهش خواهد یافت و سعت موتور صفر خواهد شد . این روش برای بسیاری از بارها مثل پمپ ها و نوار نقاله و اسانسور و.. مناسب است.

اگر پارامتر p2.4.2=2 تنطیم شود ایستادن بر اساس یک فرکانس خاص ضورت میگیرد. مقدار فرکانس مورد نظر را نیز در فرکانس خاص صورت میگیرد. مقدار فرکانس مورد نظر را نیز در فرکانس p2.4.3 وارد کنید که حدودا 5 hz در نظر گرفته میشود .

مقدار فرکانس مورد نظر را نیز در فرکانس p2.4.3 وارد کنید که حودود 5 hz در نظر گرفته میشود. برای اسانسور و جرثقیل و امثال انها روش ramp توصیه میگردد. p2.4.=1=ramping

منوی m2  گروه 5

در این گروه از پارامتر .مد کنترلی موتور و الگوی v/f رامشخص میکنیم.

تنطیم شود توضیح پارامتر
نوع کنترل سرعت حلقه باز روش کنترل موتور 1=open loop 2=closed loop P2.5.1
جبران اتوماتیمک =1 جبران منحنی v/f P2.5.2
Linear with optim =3 شکل منحنی v/f P2.5.3
50hz حدود فرکانس منحنی v/f P2.5.4
%100 حداکثر ولتاژ در فرکانس ماکزیمم P2.5.5
 5 hz فرکانس نقطه میانی منحنی v/f P2.5.6
10% ولتاژ در نقطه میانی منحنی v/f P2.5.7
%3 ولتاژ خروجی در فرکانس صفر P2.5.8
بستگی به درایو دارد فرکانس کریرا ( 10 khz) P2.5.9
1=used کنترل کننده اضافه ولتاژ P2.5.10
1=used کنترل کننده کمبود ولتاژ P2.5.11

 

پارامترهای p2.5.3  و p2.5.9 جز پارامترهای مهم درایو وکن در گروه هستند. پارامتر p2.5.3  شکل منحنی v/f را مشخص میکند.پارامتر p2.5.3  شکل منحنی  v/f را مشخص کنید. برای بارهای با گشتاور ثابت مثل جرثقیل و اسانسور باید منحنی v/f را خطی انتخاب کنید. اگر p2.2.3=0 یا p2.5.3=3 انتخاب شود منحنی v/f خطی خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *