درایو وکن مدل nxp, وکن - دانفوس

منوی m2 گروهای 9,8 وکن nxp

پارامترهایی که به منظور حفاظت درایوهای وکن در برابر اضافه بار و اضافه ولتاژ و قطع فاز و .. تعریف میشود در گروه8 قرار گرفته است .

تنظیم شود توضیح پارامتر
0 عملکرد درایو در برابر خطاهای خارجی P2.8.1.3
1 عملکرد درایو در قطع فاز ورودی P2.8.2.1
2 کاهش ولتاژ P2.8.2.2
2 عملکرد در برابر قطع فاز خروجی P2.8.2.3
2 خطای ارت فالت P2.8.2.4
0 خطای شبکه P2.8.2.5
2 خطای اضافه بار P2.8.3.1
1 minute مدت زمان مجاز برای اضافه بار P2.8.3.4
% 150 مقدار اضافه بار در فرکانس صفر P2.8.3.3

 

هر کدام از پارامترهای جدول بالا  که بر روی صفر تنظیم شده است به معنی غیر فعال بودن ان است. تنظیم کردن هر کدام از پارامترها با عدد 1 به معنی این است که درایو هشدار خواهد داد ولی فالت نمیدهند و درایو به کار خود ادامه میدهد.

پارامترهای  که با عدد 2 مقدار دهی شده است در برابر وقوع خطا درایو فالت میدهد و بر اساس پارامتر p2.4.2 سریعا توقف خواهد کرد.

منوی m2  گروه 9 درایو وکن nxp

پارامترهی گروه 9 برای ریست کردن درایو nxp به طور اتوماتیک بعد از وقوع  خطا تنظیم میشوند.

تنظیم شود توضیخ پارامتر
3 sec مدت زمان بین خطا و ری استارت اتوماتیک P2.9.2
1 تعداد خطا under voltage  که ریست اتوماتیک میشود. P2.9.2
1 تعداد خطای over voltage  که ریست اتوماتیک میشود. P2.9.2
0 تعداد خطای اضافه جریان که ریست اتوماتیک میشود. P2.9.2
1 تعداد خطای ورودی های درایو که ریست اتوماتیک میشود P2.9.2

در جدول بالا به طور مثال اگر خطای اضافه ولتاژ ر دهد و درایو اعلام حطای voltage کنید به طور اتوماتیک پس از 3 ثانیه بطور ریست بشود. تعداد ری استارت اتوماتیک میتواند حداکثر تا 10 بار باشد ولی اگر مشکل درایو جدی باشد تعداد زیاد ریست های متوالی میتواند به درایو اسیب بزند.الکترونیک پیشتاز نمایندگی درایو وکن.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *