یکی از گسترده ترین دسته محصولات درایو از لحاظ مجموعه استانداردها در صنعت جهان ،درایو VACON 100 میباشد.این درایو برای مجموعه متنوعی از کاربردها در صنایع ارائه میشود .در ضمن این درایو همواره با راه حل های مختلف مطابق با نیاز مصرف کننده و پنل و نرم افزاری متفاوت ، همواره دارای راه حل های مختلف مطابق با نیاز مصرف کننده میباشد.

150% در یک دقیقه برای همه رنج ها

ورودی دیجیتال قابل برنامه ریزی

انتخاب حالت NPN/PNP

2 ورودی انالوگ ( ولتاژی /جریانی) MA 20-4/0 V10-00

2 ورودی پالس (VDC 24-0)

1 خروجی انالوگ (20MA -4/0)

3-رله خروجی قابل برنامه ریزی (VAC 240-A2)