هکاری های صورت گرفته در پروژه های صنعت فولاد:

همکاری در طراحی و نصب و راه اندازی سیستم کنترل جرثقیل های صنعتی مجتمع فولاد مبارکه

طراحی و بهینه سازی و نصب سیتم کنترل جرثقیل سقفی شماره19 واحد 53

طراحی و بهینه سازی و نصب سیتم کنترل جرثقیل سقفی شماره14 واحد 53

طراحی و بهینه سازی و نصب سیتم کنترل جرثقیل سقفی شماره 18 واحد 53

طراحی و بهینه سازی و نصب سیتم کنترل جرثقیل سقفی شماره 3 واحد 51

طراحی و بهینه سازی و نصب سیتم کنترل جرثقیل سقفی شماره27 واحد 28

طراحی و بهینه سازی و نصب سیتم کنترل جرثقیل سقفی شماره 28 واحد 28

طراحی و بهینه سازی و نصب سیتم کنترل جرثقیل سقفی شماره 15 واحد 08

طراحی و بهینه سازی و نصب سیتم کنترل جرثقیل سقفی شماره 16 واحد 08

بهینه سازی ،طراحی، ساخت و نصب و راه اندازی سیستم کنترل حرکت طولی و عرضی و غلاب جرثقیل 60 تنی کوره بلند شرکت ذوب آهن اصفهان

بهینه سازی ،طراحی، ساخت و نصب و راه اندازی سیستم کنترل حرکت طولی و عرضی و قلاب جرثقیل 25 تنی کوره بلند شرکت نورد آهنین اسپادانا

بهینه سازی ،طراحی، ساخت و نصب و راه اندازی سیستم کنترل حرکت طولی و عرضی و قلاب جرثقیل 60 تنی کوره بلند شرکت نگین صنعت قائم

همکاری در طراحی و نصب و راه اندازی سیستم کنترل پاتیل گردان واحد ریخته گری مجتمع فولاد مبارکه

نصب و کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق خط Process Line  طرح توسعه فولاد مبارکه .

نصب و کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق کوره بلند شماره 1 ذوب آهن اصفهان .

نصب و کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق طرح توسعه کارگاه اکسیژن ذوب آهن اصفهان .

نصب و کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق مجتمع آلومنیوم کاشان .

بهینه سازی ،طراحی، ساخت و نصب و راه اندازی سیستم کنترل حرکت طولی و عرضی و قلاب جرثقیل 40 تنی کوره بلند شرکت طلای موته گلپایگان

بهینه سازی ،طراحی، ساخت و نصب و راه اندازی سیستم کنترل حرکت طولی و قلاب جرثقیل 60 تنی کوره بلند شرکت فولاد خزر رشت

نصب و کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق مجتمع تولیدی گلبافت اصفهان .

نصب و کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق مجتمع فولاد آلیاژ گیلان.

طراحی ، نصب تجهیزات الکتریکی و راه اندازی  مجتمع تولید آلیاژ صنایع دفاع یزد .

نصب و کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق نورد گرم مجتمع فولاد سبا .

نصب و کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق خط Pickling line طرح توسعه فولاد مبارکه

نصب و کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق خط Corrective Line توسعه فولاد مبارکه

انجام پروژه ICT  روستائی استان اصفهان

مشارکت در راه اندازی و اجرای پروژه  DATA CENTER استانداری اصفهان

طراحی و بهینه سازی و نصب سیتم کنترل جرثقیل سقفی شماره24 واحد 08