این درایورها دارای امکانات و اپشن هایی هستند که توانایی و سطح نوینی را در کنترل ماشینهای صنعتی فراهم می آورد .این درایوها با ابعادی کوچک و رنج توانی متنوع راه حلی مناسب برای صرفه جویی در فضا می‌باشد.از قابلیتهای این درایو همراه داشتن PLC داخلی پیشتیبانی از تمامی شبکه های صنعتی از جمله اترنت ، پروفی باس و مدباس مجهز به خازنهایی با عمر طولانی امکان کپی پارامترها ،دارای چوک داخلی به منظور کاهش هارمونیک می‌باشد

ویژگی های درایو وکن 20

150% در یک دقیقه برای همه رنج ها

2 ورودی انالوگ (ولتاژ/جریانی)  V10-00  MA20-4/0

2 ورودی پالس :(VDC24-0)

1 خروجی انالوگ (MAC20-4/0)

2 رله خروجی قابل برنامه ریزی (VAC 240-A2)