فونیکس کنتاکت

معرفی ارسترهای شرکت فونیکس کنتاکت آلمان

معرفی ارسترهای-شرکت-فونیکس-کنتاکت-آلمان

 ”Transient Absorption Technology“

معرفی ارسترهای شرکت فونیکس کنتاکت آلمان

ارسترهای پر قدرت شرکت فونیکس کنتاکت با تکنولوژی منحصر به فرد برای حفاظت ثانویه تجهیزات و سیستمها در برابر ازدیاد ناگهانی ولتاژ و جریان در 4 گروه زیر دسته بندی میشوند:

1- محافـظ ولتـاژ جهـت مـدار تغذیـه DC، AC تکفـاز و سـه فاز  Power supply

2- محافظ ولتاژ جهت سیسـتمهای اندازه گیـری و کنترل به منظور حفاظت از خطوط سیگنالهای آنالوگ و دیجیتال

3-محافظ ولتاژ جهت خطوط دیتا به منظور حفاظت از مراکز تلفن و انواع شبکه های مخابراتی و صنعتی technology Information

4- محافـظ ولتاژ جهـت خطوط ماکروویو به منظور حفاظت از مراکز BTS، آنتن هـای ماهـواره ای، رادیـو، تلویزیـون و دوربین هـای مدار بسته (Transceiver system) 

(Power Supply) تغذیه مدار در حفاظت

مطابق با استاندارد 60364-4-443 IEC حفاظت تجهیزات در سه مرحله کامل میگردد:

تجهیزات حفاظت ولتاژ ناگهانی جهت مدار تغذیه به 3 طبقه حفاظتی مختلف تقسیم بندی میشود (که کلاس ارستر هم نامیده میشوند)، جدول زیر طبقه بندی ارسترها را بر مبنای استانداردهای رایج بیان میکند.

Name Lightning Cur- rent Arrester Arrester Combination Surge Arrester Equipment Protection
Classification in
VDE… B B+C C D
EN… Type 1 Type 1 + Type 2 Type 2 Type 3
IEC Class I Class I + Class II Class II Class III
Identification T1 T1 + T2 T2 T3
Typical installation point Main Distribution Main Distribution Sub Distribution At term. Equip.
Protection Device FLASHTRAB FLASHTRAB

compact

VALVETRAB

compact

e.g. MAINTRAB

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *